Dagboek 1943 – 1945

door: A.G. Verhulst

Tijdlijn

door Karel

tijdschema aankomst

woensdag 21 juli 1943: vertrek Middelburg
donderdag 22 juli 1943 : aankomst Waterlookazerne/ Zonnebloemstr
zaterdag 24: vertrek per trein
zondag 25 juli 1943: aankomst Mühlberg
maandag 26: opname grote kamp
dinsdag 27: start dagboek

huisvesting

26 juli 1943: barak 25A
10 augustus 1943: barak 16B
7 september 1943: barak 14B
16 september 1943: barak 17B
19 september 1943: barak 23A
20 september 1943: barak 23B
26 augustus 1943: tentenkamp (Shaftlager)
20 september 1943: barak 23B

tijdschema bevrijding

maandag 23 april 1945 0:00 uur: vertrek van de Duitse leiding uit het kamp
7:00 uur: binnentrekken van Russische kozakken
dinsdag 24 april: bezoek Langenrieth en Fichtenberg
woensdag 25 april: tweede bezoek Fichtenberg
maandag 30 april ’s avonds: vertrek uit het kamp naar Altenau
dinsdag 1 mei: via Fichtenberg, Elbe oversteek bij Strehla, via Borna naar Gross Böhla
woensdag 2: naar Wurzen
donderdag 3: via Leipzig naar Halle
vrijdag 4: via oversteek Saale in Halle naar Sochwitz,
einde dagboek


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.

Bescheinigung

door Annette Verhulst

Mijn vader, Ad Verhulst, had van zijn werkgever een “Bescheinigung” (zie bijlage) bij zich toen hij zich in Amersfoort moest melden.
Volgens zijn dagboek hadden sommigen dat niet bij zich en mochten ‘s avonds weer naar huis.
Bij hem mocht dit niet baten, hij werd toch op transport gesteld naar Mühlberg.
Zou dit pure willekeur zijn geweest?

RvA1943_01


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.

Bokswedstrijd

door Karel

Ad Verhulst schrijft op 27 juli 1943:
“Vandaag zou een bokswedstrijd plaats vinden tusschen een Fransch kampioen
en Jo de Groot uit Rotterdam. De Franschen zouden de Groot om in de goede
conditie te kunnen komen van de noodige voeding voorzien. De Duitsche
autoriteiten hebben echter hun toestemming voor deze internationale
ontmoeting ontzegd, zodat deze veelbelovende match voorlopig van de baan is.”

Jo de Groot schrijft in zijn dagboek ook op 27 juli:
“Ik heb kennis gemaakt met een Fransche bokser, Raymond Voissin, waar ik nu ’s middags soep of ander eetbaars van krijg.”


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.

Schaflager

door Karel
schaflager aug 44

Op 26 aug 44 schrijft Ad Verhulst: “7.00 ’s morgens overhaast vertrek naar tentenkamp en
Schaflager.

en op 30 aug 44: “Dagelijks 20 a 30 dysenteriegevallen naar het Krankenrevier“.
Wegens overbevolking van het kamp werd hij met zijn kampgenoten voor 3 1/2 week in een tentenkamp op het terrein van het “schaflager” ondergebracht. Uitvoerig beschrijft hij hoe zijn kampgenoten de primitieve omstandigheden met weinig afleiding ondergaan.

De illustratie is van Jan van Doorn. Meer over Jan van Doorn in zijn oorlogsperiode is te vinden in een monografie door leo Ewalds met als titel ‘Jan P.C. van Doorn ”Van mijn grafiek houd ik toch het meest”’. Een curriculum vitae is te vinden op Jan van Doorn


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.

hongerwinter ’44-’45

door Karel
aardappelwagen, belaagd door Russen, op weg naar de keukens

In de tweede winter, toen de voedselvoorziening steeds slechter werd, zorgde Ad Verhulst, mede voor zijn vrienden, voor extra eten. Hij werkte voor het aardappelmagazijn en deed mee aan de aardappeltransporten naar de verschillende keukens. Daarbij moesten vaak pogingen van hongerige Russen, om de aardappelen van de wagen te stelen, weerstaan worden. De tekening van Jan van Doorn illustreert deze gebeurtenissen.


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.

we zijn vrij!!!

door Karel
23 april een dag om nooit te vergeten

Ad Verhulst beschrijft de bevrijding door de Russen, wanneer deze op kozakkenpaarden het door de Duitsers verlaten kamp binnentrekken. In de dagen daarna bezoekt hij de omgeving, waar overal de sporen van plunderingen door de Russen te zien zijn.


Dit bericht heeft één reactie. Ga voor reacties naar deze pagina.

prikkeldraad

door Karel

Reeds op 27 juli 43 schrijft Ad Verhulst:

Er wordt gewerkt aan een boek “Prikkeldraad”, dat na afloop van de oorlog in Holland zal verschijnen. Er wordt aan meegewerkt door uitstekende journalisten en teekenaars. In de cantine kan men ze dagelijks bezig zien met hun proeven.

Het boek Prikkeldraad is inderdaad na de oorlog uitgekomen met als hoofdredacteur mede krijgsgevangene Bob Entrop. Later is door zijn zoon een gelijknamige documentaire gemaakt.
Prikkeldraad was in het kamp een allesbepalend begrip.

Het prikkeldraad (“Stacheldraht”) schemert je in de slaap nog voor de oogen en wordt op den duur een ware obsessie.

Het prikkeldraad was ook inspiratie voor kampliederen, een prikkeldraadsymphonie, cabaret uitvoeringen, een kamp periodiek en vele illustraties.


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.

Kampleven

door Karel
barak interieur

Dick Van Maarseveen is fotograaf en legt, in opdracht van de Duitsers, het kampleven met foto’s vast.
Het Rijksmuseum weidde in 1984 een
tentoonstelling aan zijn werk uit deze periode. Informatie over de tentoonstelling is te vinden op rijksmuseum.nl.


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.

Guus Valten

door Karel

In het kamp waren vele orkesten samengesteld uit medekrijgsgevangen die al dan niet regelmatig optraden. Er worden optredens genoemd van verschillende Franse orkesten, een Russisch orkest, en symfonieorkest en ook het orkest Guus Valten.
Op 14 maart 1945 trad het septet Guus Valten op na een lange periode niet gespeeld te hebben. Met een geïmproviseerd diner moesten de orkestleden in de stemming gebracht worden.


Dit bericht heeft één reactie. Ga voor reacties naar deze pagina.

dominee de Kluis

door Karel

Op 26 november 1943 maakte Jan van Doorn een oorkonde voor dominee de Kluis ter gelegenheid van zijn 46ste verjaardag. Dominee de Kluis had zich vrijwillig laten opnemen in het kamp. Over deze periode schreef hij het boek “De pastorie van Mühlberg”


Dit bericht heeft nog geen reacties. Ga voor reacties naar deze pagina.