Ad Verhulst was in de tweede wereldoorlog gevangen in het krijgsgevangenenkamp Stalag IV-B (Stammlager) in Mühlberg a/d Elbe. Hij schreef vrijwel dagelijks over zijn ervaringen in het kamp, de contacten met zijn medegevangenen, de spaarzame contacten met het thuisfront en hoe in het kamp de oorlog ervaren werd. Het boek bestrijkt de periode van de aankomst in het kamp in juli 1943 tot de reis naar huis na de bevrijding door het Russische leger april/mei 1945.

Het boek geeft een goed beeld van het leven in het kamp. Het boek gaat over de strijd voor voedsel, de strijd tegen ziektes, de strijd tegen onderdrukking en de strijd tegen verveling.

De pagina dagboek bevat informatie over het boek zelf en hoe het besteld kan worden.

De Blog Kampervaringen gaat over het leven in het kamp gedurende de periode van het dagboek. Reacties met aanvullingen hierop zijn welkom.

De Blog Kampvrienden gaat over persoonlijke contacten met mede kampgenoten uit Nederland. Reacties met meer informatie, bijvoorbeeld uit andere dagboeken, zijn welkom.

During World War II, Ad Verhulst was kept as prisoner of war in the German prisoner of war camp Stalag IV-B (Stammlager) in Mühlberg a/d Elbe. On a daily basis, he wrote about his live in the camp, his encounters with college prisoners, his limited contacts with his family at home and how the war in general is experienced in the camp. The book covers the period between his arrival in the camp in july 1943 and his journey home after liberation by the Russian army in April/May 1945.

Altogether, the book gives an insight view of living in the camp. The book is about the struggle for food, the struggle against diseases, the struggle against suppression and the struggle against boredom.

The page Diary is about the book and how to order the book.

The Blog Camp Friends is about personal contacts with fellow prisoners from other countries. Comments with additional information, e.g. from other diaries, are welkom.